ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια χημική ουσία που προκαλεί εθισμό.

Καθαρό μηδέν άνθρακα

Το σχέδιο Net Zero Carbon του Monster Group:

Ο Όμιλος Monster έχει δεσμευτεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2055. Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια πρωτοβουλία την οποία ξεκινάμε το πρώτο τρίμηνο του 2023 και θα ενημερώνουμε καθώς προχωράμε.

1. Βασική απογραφή εκπομπών:

 • Ενεργειακή χρήση κτιρίων (θέρμανση, ψύξη, χρήση ηλεκτρικής ενέργειας): θα καθοριστεί μετά από πλήρη ενεργειακό έλεγχο όλων των ακινήτων (βρίσκεται σε εξέλιξη).
 • Μεταφορές (εταιρικά οχήματα, μετακινήσεις, επαγγελματικά ταξίδια): Θα υπολογιστεί με τη χρήση αρχείων διανυθέντων χιλιομέτρων, αποδείξεων καυσίμων και ερευνών μετακινήσεων των εργαζομένων (επί του παρόντος σε εξέλιξη).
 • Αγορά αγαθών και υπηρεσιών: Θα υπολογιστεί με βάση τα ετήσια δεδομένα αγορών και τις αξιολογήσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων (σε εξέλιξη).
 • Απόβλητα που παράγονται κατά τη λειτουργία: Θα προσδιοριστούν με τη διενέργεια ολοκληρωμένου ελέγχου αποβλήτων (σε εξέλιξη).

2. Στόχος μείωσης των εκπομπών:

Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 50% έως το 2033 και να φτάσουμε στο μηδέν έως το 2055.

3. Στρατηγικές μείωσης των εκπομπών:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης:
 • Αναβάθμιση σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές/συστήματα: Αντικατάσταση όλων των συσκευών γραφείου με μοντέλα που πληρούν τις προδιαγραφές ENERGY STAR έως το 2026.
 • Βελτίωση της μόνωσης και των πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας: Εγκατάσταση καλύτερης μόνωσης στα κτίρια γραφείων έως το 2024 και εφαρμογή πολιτικής για την απενεργοποίηση των φώτων και των ηλεκτρονικών συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται έως το τέλος του 2023.
Μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε όλα τα κατάλληλα ακίνητα έως το 2027.
 • Αγοράστε μονάδες ανανεώσιμης ενέργειας ή μεταβείτε σε προμηθευτή πράσινης ενέργειας: Μεταβείτε σε προμηθευτή πράσινης ενέργειας έως το 2025.
Μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές:
 • Ενθάρρυνση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων και των δημόσιων μεταφορών: Εφαρμογή προγράμματος κοινής χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων και επιδότηση των δημόσιων μεταφορών για τους υπαλλήλους έως το 2024.
 • Αλλαγή σε ηλεκτρικά/υβριδικά οχήματα: Αλλαγή του εταιρικού στόλου σε ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030.
 • Μείωση της ανάγκης για επαγγελματικές μετακινήσεις: Εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος τηλεδιάσκεψης και ενθάρρυνση της χρήσης του για συναντήσεις όπου η φυσική παρουσία δεν είναι απαραίτητη έως το 2023.
Βελτίωση της δέσμευσης άνθρακα:
 • Εφαρμογή έργων αναδάσωσης ή αναδάσωσης: Συνεργασία με τοπική πρωτοβουλία αναδάσωσης έως το 2023.
 • Επενδύστε σε έργα αντιστάθμισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: Ξεκινήστε την αγορά αντισταθμιστικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχούν στο 10% των εκπομπών μας έως το 2024, αυξάνοντας κατά 10% κάθε χρόνο.
Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων:
 • Εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης των αποβλήτων και ανακύκλωσης: Εισαγωγή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις και μείωση των αντικειμένων μιας χρήσης στις δραστηριότητές μας έως το 2023.
 • Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων: Δημιουργία εγκαταστάσεων κομποστοποίησης σε όλες τις εγκαταστάσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, και εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με την κομποστοποίηση έως το 2024.

4. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων:

 • Επικαιροποίηση του καταλόγου εκπομπών ετησίως, με συνολική επανεξέταση κάθε πέντε χρόνια.
 • Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών μείωσης μέσω μηνιαίας εξέτασης των λογαριασμών ενέργειας και ετήσιας έρευνας για τις συνήθειες μεταφοράς των εργαζομένων.
 • Αναφορά της προόδου μέσω ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας και τριμηνιαίες ενημερώσεις στο εσωτερικό μας ενημερωτικό δελτίο.

5. Συνεχής βελτίωση:

Ο Όμιλος Monster Group δεσμεύεται να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τακτικά το σχέδιό του καθώς εμφανίζονται νέες τεχνολογίες και στρατηγικές. Θα είμαστε επίσης ανοιχτοί σε ανατροφοδότηση και νέες ευκαιρίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Monster Vape Labs EU από το United States. Θα θέλατε να επισκεφθείτε την τοποθεσία US
Ναι, μεταφέρετέ με στον ιστότοπο US

Ή Παρακαλώ επιλέξτε τη χώρα σας παρακάτω, ώστε να εμφανίσουμε τις σωστές τιμές, τα προϊόντα που προσφέρουμε και το κόστος παράδοσης για την τοποθεσία σας.